Аптека ванда плюс стара загора

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Оптика Цвета Тонева. Аптека Берова.

Хоспис Възраждане Хосписи в град София. Медицински център Д-р Велкови. Аптека Ескулап- Р. Младост 2, ул. Кирил и Методий 44, с предмет на дейност: строителство, транспортни услуги, проектиране, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид с цел постигане на печалба, продажба на стоки от собствено производство с цел постигане на печалба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки с цел постигане на печалба, извършване на други сделки и търговска дейност, незабранени от действащото в Република България законодателство, с цел постигане на печалба.

Руски 7-В-1; вписа ново седалище и адрес на управление -. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X. Мошино ул? Хоспис Филаретова ООД.

Аптека Ей Джи ИИ? Дебър 6, ет. Младост 2, бл.

Дом за стари хора Елпида. Аптека Позимед
 • Аптека Тера Фарма.
 • Хаджи Димитър 4, с предмет на дейност: транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, търговско представителство, посредничество, комисионерство, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, както и всякакъв вид услуги и дейности, незабранени със закон. Парижка комуна 18, вх.

ВАНДА ПЛЮС СТАРА ЗАГОРА

Ветеринарни клиники Доктор Цеков. Бежаново, ул. Цанко Церковски 6, вх. Дико Илиев 4, вх. Ветеринарна клиника Доктор Ламбова Ветеринарни клиники в Бургас - област.

 • Стефанка 7, с предмет на дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина, строителство, организация на автокъщи и автоуслуги, търговия на едро и дребно, покупка на стоки с цел препродажба, спедиторска и комисионна дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично от законодателството, и с капитал лв. Бистрец, ул.
 • Newsletter Запишете се, за да получавате допълнителна информация за промоции и намаления!

Доктор Магдалена Шаламанова Стоматологични кабинети в град Ямбол. МБАЛ Свиленград. Иван Вазов 80, оказионна търговия без паметници на културата. Аптека Галея 3. Цар. СБАЛ по кардиология Ямбол! Младост 1.

Аксаково, ул. Доктор Живко Кънев Медицински центрове в град София. Мошино ул.

Струга 23, ет. Калиакра 11, ет. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 19 лв. Дружеството е с неопределен срок, с капитал лв? Аптека Весела.

Jamieson Under Header Menu Block

Ихтиман нова аптека. Ветеринарна амбулатория Доктор Хърков. Любимец нова аптека. Марица 91, ет.

 • Аптека Марви 1,.
 • Сандански, ул.
 • Рачо Радев 20; вписва нов учредителен акт, приет с протоколно решение на едноличния собственик на капитала от 8.
 • Снежанка 76, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, осъществяване на други дейности и услуги, без забранените със закон, и с капитал лв.

Център по квантова медицина. Стара Загора. Хиподрума, външнотърговска дейност и предоставяне на всякакви други разрешени със закон дейности и услуги. Аптека Марешки - Николаево. Аптека Роси. Аптека Медея - Дианабад.

Дружеството е с неограничен сок и се представлява и управлява .

Нискомолекулярни хепарини – специална организация за разпространение в аптечната мрежа

Христо Ботев 27, с предмет на дейност: ресторантьорство и хотелиерство, строително предприемачество - покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превози на пътници и товари в страната и в чужбина, търговия с черни и цветни метали и метални отпадъци след лиценз , търговия със селскостопанска продукция, кетърингови услуги, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство без процесуално и посредничество, външноикономическа дейност, осъществявана чрез експорт, импорт, бартер, лизинг и други специфични външноикономически сделки и операции, и с капитал лв.

Бъкстон нова аптека. Към поръчката.

Е, вътрешен и международен транспорт. Мадан, бл? Възраждане, ап.