Konferencija Sarajevo, 27.11.2014. – Ciljevi i aktivnosti Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024” i Ekonomsko-socijalna pozicija Bosne i Hercegovine

 

Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja „Horizont 2024“ organizirao je Konferenciju „Ciljevi i aktivnosti Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja „Horizont 2024“ i Ekonomsko-socijalna pozicija Bosne i Hercegovine“ sa ciljem doprinosa uspostavljanju saradnje i jačanju uticaja civilnog društva uključenog u sektor socijalnog i ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini i regiji. Konferencija je inicijativa i novi plan za podršku razvoja zajedničkog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini i regiji kao i podrška u predstojećim ekonomskim, socijalnim i pravnim reformama nužnim za članstvo u EU. Konferencija ima dva glavna dijela koji se sastoje od upoznavanja sa ciljevima i organizacijom ovog Saveza i ostalim tematskim tačkama o ekonomsko socijalnoj poziciji BiH.

 

PRVI DIO KONFERENCIJE

U prvom dijelu konferencije (prezentacije 1-6) su prezentovani ciljevi, organizacija i planovi Saveza nevladinih organizacija “Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024“. Prezentovana je forma i dizajn Web stranice Saveza. Prisutni su informisani o projektu NVO UCDER, koji je realizovao projekat sa NATO-om Sigurna zajednica i značaju istog za Bosnu i Hercegovinu, a posebno lokalne zajednice. Navedene su mogućnosti izgradnje kapaciteta Saveza – partnerstvo i buduća saradnja članica. Prezentovan je status i uloga nevladinih organizacija u BiH u smislu pravne regulative i značaja registra  Ministarstva pravde BiH.  Izložen je značaj i mogućnosti dijaspore Bosne i Hercegovine, kao  i mogući načini saradnje u pogledu ekonomskog i socijalnog razvoja.

DRUGI DIO KONFERENCIJE

Drugi dio konferencije (prezenzacije 7-13) je posvećen tematskim tačkama o ekonomsko socijalnoj poziciji BiH, ulozi nevladinih organizacija kako slijedi. Politika zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, trenutno stanje i mjere koje se poduzimaju za kreiranje novih politika za povećanje broja zaposlenih i mjere podrške realnom sektoru. Istaknut je značaj uticaja informacionih tehnologija na poslovanje i ekonomski razvoj. Također, prisutni su upoznati sa značajem statistike i demografije za ekonomiju i socijalnu politiku u smislu korištenja statističkih podataka za kreiranje svih razvojnih politika.

 

Prezentovani su podaci i stanje ekonomsko-socijalne pozicije u BiH sa makroekonomskim pokazateljima i drugim informacijama o ekonomskoj poziciji Bosne i Hercegovine. Prezentovani su učinci korupcije na ekonomski razvoj,  sigurnost poslovanja i socijalne politike. Istaknute su mjere značaja sigurnosti zajednice za ekonomsku i socijalnu politiku. Prisutni su informisani o zakonskim i podzakonskim aktima, a posebno pravilnicima o kvalitetu prehrambenih proizvoda i njihov uticaj na razvoj poljoprivredne i prehrambeno-prerađivačke industrije u BiH.

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE:

  1. Izrada Godišnjeg Plana rada Saveza za 2015 godinu.
  2. Izrada Strategija djelovanja Saveza 2014/2024.
  3. Organizacija međunarodne Konferencije za investitore i poslovni sektor u 2015 godini.
  4. Zaključivanje sporazuma o saradnji i implementaciji zajedničkih projekata sa zainteresovanim partnerima iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora.
  5. Zaključivanje sporazuma o saradnji i partnerstvu sa NVO iz inostranstva.

UČESNICI NA KONFERENCIJI

Na konferenciji su bili prisutni predstavnici ambasada, međunarodnih organizacija, vladinih institucija, nevladinog sektora, poslovnog sektora, profesori sa fakultetskih institucija, kao i drugi učesnici.

 

1. Prezentacija Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja, ciljevi aktivnosti, i organizacija
Predsjednik Upravnog odbora Senad Tafro, predsjednik Saveza Salih Hamzić i podpresjednik Esad Bećirović i Moderator Konferencije Lejla Borovina
2. Prezentacija Web stranice Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja „Horizont 2024“
Mr. Alen Mrgud, ekspert za informacione tehnologije
3. Projekat UCDER-NATO upoznavanje sa projektom i značaj istog
Dejan Radmilović, sekretar Saveza
4. Izgradnja kapaciteta Saveza – partnerstvo i buduća saradnja članica
Sulejmanović Ellena, predsjednica Udruženja “Lovor” Mostar
5. Status i uloga nevladinih organizacija u BiH
Andrej Čelan, ekspert Ministarstvo pravde BiH
6. Dijaspora i mogući načini saradnje
Muratagić Šefika, Koordinator kacelarija za lokalni razvoj i dijasporu u BiH
7. Politika zapošljavanja u BiH
Adnan Delić, direktor Agencije za zapošljavanje BiH
8. Uticaj informacionih tehnologija na poslovanje i ekonomski razvoj
Isan Selimović, direktor firme QSS d.o.o.
9. Značaj statistike i demografije za ekonomiju i socijalnu politiku
Prof. dr. Hasan Zolić, Fakultet političkih nauka Sarajevo
10. Ekonomsko-socijalna pozicija BiH
Emir Demirović, pomoćnik direktora Derekcija za ekonomsko planiranje BiH
11. Uticaj korupcije na ekonomski razvoj
Rahmija Hodžić, Ministarstvo sigurnosti BiH, bivsi direktor Agencija za policijsku podršku
12. Sigurnost zajednice kao uslov za socijalni i ekomoski razvoj u BiH
Hadžikadunić Nusret, pukovnik Oružanih snaga BiH
13. Pravilnici o kvalitetu prehrambenih proizvoda i njihov uticaj na razvoj poljoprivredne i prehrambeno- prerađivačke industrije u BiH
Porobić Hakija, predsjednik Udruženja potrošača Kantona Sarajevo

MEDIJI

Konferencija je objavljena na dnevniku TV1, TURK TV, TV Hayat, TV Alfa, TV Pink, portalima Federalne novinske agencije, ANADOLIJI, Vijesti.ba, Klik, Profitiraj.ba, Zurnal Magazin, Magazin plus,  Blice Online Magazin, Poslovno jutro, Dnevnik.ba  i dr., u dnevnom listu Oslobođenje, kao ostalim portalima čiji linkovi su navedeni:

 

http://www.vijesti.ba/vijesti/bih/248231-BiH-nema-vise-320-hiljada-nezaposlenih.html
http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/konferencija-o-ekonomskosocijalnoj-poziciji-u-bih-nema-vise-od-320-hiljada-nezaposlenih
http://www.bhrt.ba/ekonomija/direktor-agencije-za-rad-zaposljavanje-u-bih-od-300-000-320-000-nezaposlenih/
http://novi.haber.ba/biznis/posao/104815-u-bih-nema-vise-od-320-hiljada-nezaposlenih.html
http://zurnal.ba/novost/18499/delic-u-bih-ima-od-300.000-do-320.000-nezaposlenih
http://www.klix.ba/biznis/delic-u-bih-ima-300-000-320-000-nezaposlenih/141127117
http://www.rtvusk.ba/content/konferencija-o-ekonomsko-socijalnoj-poziciji-u-bih-nema-vi%C5%A1e-od-320-hiljada-nezaposlenih
http://www.magazinplus.eu/clanak/direktor-agencije-za-rad-i-zaposljavanje-u-bih-od-300-000-do-320-000-nezaposlenih/
http://www.news-blic.com/biznis/vise-od-320-000-nezaposlenih-u-bih/
http://www.poslovnojutro.com/details&id=69503
http://www.radiosarajevo.ba/mobile/novost/172663
http://www.dnevnik.ba/novosti/bih/deli%C4%87-u-bih-nema-vi%C5%A1e-od-320-tisu%C4%87-nezaposlenih
http://www.abc.ba/novost/24479/u-bih-ima-275-posto-nezaposlenih-300-do-320-hiljada-ljudi
http://rtv7.ba/arhive/21545
http://www.visoko.co.ba/vijesti/bih
http://www.komora.ba/vijesti/prave-brojke-u-bih-je-nezaposleno-320000-ljudi
http://www.sarajevotimes.com/delic-strong-comprehensive-reform-can-increase-number-jobs-bih/
http://www.obican.ba/u-bih-ipak-manje-od-pola-milijuna-nezaposlenih/
http://www.24sata.info/vijesti/bosna-i-hercegovina/214033-foto-konferencija-o-ekonomsko-socijalnoj-poziciji-u-bih.html
http://www.fokus.ba/29016/vijesti/biznis/vise-od-320-000-nezaposlenih-u-bih-foto/
http://www.navidiku.eu/vesti-dana/2014-11-28/konferencija-o-ekonomsko-socijalnoj-poziciji-u-bih-nema-vie-od-320-hiljada-nezaposlenih/198539
http://www.netkafa.net/2014/11/28/1451756/delic-u-bih-ima-300-000-320-000-nezaposlenih
http://www.viralnewschart.com/ShowLink.aspx?linkId=79980127
http://viralnewschart.com/ShowLink.aspx?linkId=79990951
http://www.mojevijesti.ba/novost/203907/U-BiH-ima-najvise-do-320.000-nezaposlenih
http://www.visoko.co.ba/vijesti/bih/6322-u-bih-ima-300-000-320-000-nezaposlenih
http://bljesak.info/rubrika/business/clanak/prave-brojke-u-bih-je-nezaposleno-samo-320000-ljudi/102124/ispis
http://ekapija.ba/bs/Vijest/vijesti/delic-u-bih-nema-vise-od-320-hiljada-nezaposlenih/46259
http://www.druga.tv/vijesti/bosna-i-hercegovina/u-bih-nema-vise-od-320-hiljada-nezaposlenih/
http://ba.biznis-plus.com/node/8687/Jačanje-uticaja-civilnog-društva