Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja

ucderSarajevo
Puni naziv udruženja: Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja
Skraćeni naziv udruženja: UCDER
Adresa: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 217-391
Fax: +387 33 217-391
E-mail: info@ucder.ba
Web site: www.ucder.ba
Udruženje “Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja” je nevladina neprofitna organizacija, I djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Naša misija je da stvaramo uvjete za potpuno uživanje demokratskih i ekonomskih prava kroz jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta putem uspiješne realizacije naših projekata. Naš rad posvječen je pružanju podrške bh. građanstvu u pravcu iznalaženja ekonomskih rješenja i unaprijeđenja njihovog cjelokupnog društvenog statusa. Ljudska prava, demokratija I vladavina prava su ključne vrijednosti u tom procesu. Stoga stvaramo partnerske odnose sa državnim ali i lokalnim I inozemnim nevladinim organizacijama što za cilj ima promociju i zaštitu osnovnih ljudskih prava. Naša vizija podrazumijeva da svaki član bh. društva ostvaruje puni potencijal kroz implementaciju održivih projekata razvoja u oblastima ekonomije i demokratije.
Naši ciljevi su:

  • podrška i pomoć u stvaranju uslova koji bi poboljšali osiguranje ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine na evropskom i svjetskom tržištu;
  • rad na implementaciji projekata koji vode ka ekonomskom i društvenom  razvoju zajednica, privrednih subjekata i institucija, u skladu sa Zakonom
  • rad na izradi kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih strategija razvoja u ekonomskoj i socijalnoj sferi kroz istraživački, analitički i statistički rad, u skladu sa Zakonom
  • rad na promoviranju značaja i vrijednosti priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji i NATO integracije
  • rad na disiminaciji podataka dobivenih iz statističkih, demografskih analiza i istraživanja, u svrhu ekonomskog i socijalnog razvoja, u skladu sa Zakonom
  • pomoć i podrška na implementaciji projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije