FIPA potpisala Sporazum o saradnji sa NVO Horizont 2024

Prepoznavajući značaj nevladinog sektora za socijalni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA) potpisala je Sporazum o saradnji sa Savezom za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024.

– Potpisivanjem ovog sporazuma FIPA i Savez, zajedno sa drugim institucijama i organizacijama, bit će partneri u organizaciji i realizaciji regionalnog projekta “Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS” koji ima za cilj iniciranje suradnje određenih institucija u regiji u izradi i organizaciji konkretnih regionalnih projekata i razmjeni iskustava iz oblasti tržišta, investicija, statistike i NVO sektora. Jedan od bitnih instrumenta za realizaciju ove inicijative je organizacija konferencija i okruglih stolova regionalnog karaktera, na teme tržišta, investicija i statistike – saopćeno je iz FIPA-e.