Industrijska proizvodnja BiH

Prema prelimainarnim podacima BHAS-a za period januar-februar 2016. godine u Bosni i Hercegovini je registrirano povećanje fizičkog obima industrijske proizvodnje od 1,3% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je desezonirani rast u februaru u odnosu na januar iznosio 7%. Nakon pada ukupne industrijske proizvodnje koji je registriiran u januaru 2016. godine, ovi pokazatelji za februar djeluju dosta pozitivnije, a posebno ako se ima u vidu da je glavni generator rasta bila prerađivačka industrija u BiH. Tako je prerađivačka industrija u periodu januar-februar 2016. godine ostvarila povećanje proizvodnje od 5,3% u odnosu na isti period prethodne godine, a desezonirani rast u februaru u odnosu na prethodni mjesec iznosio je 9,5%.

Posmatra li se struktura rasta evidentno je da je najznačajniji dosprinos ostvaren u okviru proizvodnje trajnih proizvoda za široku potrošnju (pretežno proizvodnja namještaja) i intermedijarnih proizvoda. Pored prerađivačke industrije pozitivan doprinos rastu industrijske proizvodnje ostvaren je i u okviru sektora rudarstva gdje je u posmatranom periodu registrirano povećanje proizvodnje od 9,6%. S druge strane, u okviru sektora za proizvodnju električne energije u periodu januar-februar 2016. godine zabilježen je pad proizvodnje od 8,8% što je posljedica smanjenja proizvodnje u hidroelektranama od preko 30%, dok je proizvodnja električne energije u termoelektranama povećana za oko 20% u odnosu na isti period prethodne godine.


Industrijska proizvodnja u BiH po sektorima za period januar-februar 2016. godine

Izvor: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH