Javna zaduženost Bosne i Hercegovine

 

Na osnovu podataka kojima raspolaže Ministarstvo finansija i trezora BiH, stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine iznosi 10.423,19 mil. KM (tabela 1). Navedeni iznos predstavlja zbir vanjske i unutrašnje zaduženosti Bosne i Hercegovine.

 

 
Tabela 1. Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine (mil. KM)

Opis Ukupno od toga alocirano na:
FBiH RS BD Institucije BiH
Vanjski dug 7.404,69 4.738,20 2.611,25 10,24 44,99
Unutrašnji dug 3.018,50 957,62 2.029,31 31,57 0,00
Javni dug BiH 10.423,19 5.695,82 4.640,56 41,81 44,99
U strukturi ukupne javne zaduženosti učešće vanjskog duga je 71,04%, dok je učešće unutrašnjeg duga 28,96%.

 
Tabela 2. Procentualno učešće duga entiteta, Brčko Distrikta BiH i Institucija BiH u stanju javne zaduženosti BiH

Opis Ukupno od toga alocirano na:
FBiH RS BD Institucije BiH
Vanjski dug 7.404,69 63,99% 35,26% 0,14% 0,61%
Unutrašnji dug 3.018,50 31,72% 67,23% 1,05% 0,00%
Javni dug BiH 10.423,19 54,65% 44,52% 0,40% 0,43%

Zaduženost nevladinog sektora

Na osnovu Uputstva o prikupljanju podataka i vođenju evidencije nevladinog vanjskog duga, Centralna banka BiH dostavlja Ministarstvu finansija i trezora BiH podatke o nevladinom vanjskom dugu. Evidencija koja se dostavlja sadrži podatke o visini preostalog duga izraženog u KM po NACE klasifikaciji djelatnosti dužnika. Po navodima CBBiH, podaci o nevladinom vanjskom dugu nemaju potpuni obuhvat, jer ne obuhvataju dug sektora stanovništva i preduzeća bez stranih investicija, ali u velikoj mjeri oslikavaju stanje zaduženosti nevladinog sektora i mogu se koristiti u procjeni ukupne zaduženosti Bosne i Hercegovine. S obzirom da Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine ima za predmet javnu zaduženost, podaci o zaduženosti nevladinog sektora nisu uključeni u ukupan iznos stanja javnog vanjskog duga, ali se zbog obuhvatnosti i transparentnosti raspoloživih podataka ukupne zaduženosti Bosne i Hercegovine navode kao poseban dio Informacije. Stanje nevladinog vanjskog duga iznosi 7.965 mil. KM na dan 30.9.2013. godine.

 
Izvor: Ministarstvo finansija i trezora BiH