MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

INVESTICIJE I EKONOMSKI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI I REGIJI

SPONZORI

ZLATNI SPONZOR
ZLATNI SPONZOR
SREBRNI SPONZOR
SPONZOR SALE
SPONZOR SOFTVERA

ORGANIZATOR