MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

INVESTICIJE I EKONOMSKI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI I REGIJI

Ponedjeljak, 7. decembar 2015.


09:00 - 10:00 | REGISTRACIJA UČESNIKA
10:00 - 10:20 | PRES KOFERENCIJA
10:20 - 11:00 | OFICIJELNO OTVARANJE KONFERENCIJE
 • 10 min Adil Osmanović, Ministar Ministarstva za civilne poslove BiH
  Investicije i ekonomski razvoj u BiH i regiji
 • 10 min Mirko Šarović, Ministar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
  Ekonomski razvoj BiH u odnosu na EU i region
 • 10 min Halid Genjac, Predsjedavajući Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
  Odnos politike i ekonomskog razvoja
 • 10 min Senad Tafro, Predsjednik Upravnog odbora Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024
  Lejla Borovina, Moderator konferencije
  Značaj konferencije i podrška investitorima od strane vladinog i nevladinog sektora
11:00 - 13:45 | Panel: EKONOMSKI RAZVOJ I INVESTICIJE
 • 15 min Sanjin Arifagic, Rukovodilac Ureda za koordinaciju SEE 2020, Vijeće za regionalnu saradnju
  Strategija Jugoistočne evrope 2020
 • 15 min Bojana Škrobić - Omerović, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora BiH
  Položaj stranih investicija i investitora
 • 15 min Mirjana Prljević, predsjednica, Energetski Inovacioni centar TESLIANUM - Srbija
  Energetska efikasnost - pokretačka snaga održivog razvoja zemlje
 • 15 min Slavica Korica, Izvršni direktor za promocije i analize - Agencija za promociju stranih investicija BiH
  Aktuelno stanje investicija u Bosni i Hercegovini
 • 15 min dr. Eldin Mehić, Ekonomski fakultet Sarajevo
  Strane direktne investicije i ekonomski rast: bitnost absorpcionih kapaciteta firmi i industrija za postizanje pozitivnih efekata stranih direktnih investicija
 • 15 min Miladin Kovačević, direktor Zavoda za statistiku Republike Srbije
  Ekonomski razvoj Srbije
 • 15 min Fadil Fatić, Zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH
  Statistički pokazatelji ekonomskog razvoja u BiH
 • 15 min Jelica Minić, Evropski pokret – Srbija
  Regionalna platforma za privlačenje stranih investicija
 • 15 min Enes Ališković, direktor BHEPA – Agencija za promociju izvoza Bosne i Hercegovine
  Vanjska trgovina i perspektivni sektori privrede Bosne i Hercegovine
 • 15 min Jasmin Baralija, direktor firme TEC
  Privatizacija i mogućnost investiranja državnih firmi
 • 15 min Agnesa Abdullahu, Seed Forum jugoistočne Europe
  Investicije u jugoistočnoj Europi
13:45 - 14:45 | Ručak
14:45 - 17:10 | Panel: FINANSIJSKI SEKTOR I TRŽIŠTE RADA
 • 15 min Adnan Delić, direktor Agencije za nadzor osiguranja FBiH
  Značaj i mogućnosti ulaganja u sektor osiguranja
 • 10 min Dejan Radmilović, sekretar Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja
  Registar (web portal) ekonomsko-socijalnih informacija za Bosnu i Hercegovinu
 • 15 min Dr. Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze (SASE)
  Uvezivanje Berze BiH sa Regijom
 • 15 min Ervin Zolic, šef Odsjeka u Centralnoj Banci BiH
  Finansijski sektor
 • 15 min dr. Sahrudin Sarajcic, Univerzitet Sarajevo
  Bankarski sektor u BiH
 • 15 min Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH
  Reforma državne službe u BiH
 • 15 min Velimir Jukić, zamjenik direktora Agencije za razvoj visoko obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH
  Inovacije i konkurentnost
 • 15 min Asim Ibrahimagić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH
  Tržište rada u BiH
 • 15 min Miljan Popić, zamjenik direktora Agencije za razvoj visoko obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH
  Krištenje EU fondova
 • 15 min Emir Demirović, pomoćnik direktora Direkcije za ekonomsko planiranje BiH
  Strategija razvoja BiH

Utorak, 8. decembar 2015.


09:00 - 10:00 | Panel: ULOGA NVO I PODRŠKA INVESTICIJAMA
 • 15 min mr. Rado Pejić, direktor Centra za pravnu pomoć i istraživanje i direktor Agencije Fiducija za pružanje pravnih usluga
  Analiza relevantnih pravnih propisa koji se odnose na investicije i poslovanje
 • 15 min Zlatan Hadžić, projekt menadžer
  Prezentacija projekata pristiglih po javnom pozivu za kandidiranje projekata
 • 15 min Miloš Radivojević, Menadžer projekta - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - CIVIS - Srbija
  Uloga i značaj regionalnog uvezivanja i podrška NVO sektora u investicijama
 • 15 min Damir Dizdarević, MS Community
  MS Skill Centar program-edukacija mladih i nezaposlenih
10:00 - 11:30 | Panel : INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I PODUZETNIŠTVO
 • 15 min Omar Krivošija, direktor, Microsoft BiH
  Rješenja i ulaganja Microsoft-a u BiH
 • 15 min Isan Selimović, direktor, QSS
  Razvoj i investicije
 • 15 min Kerim Kapetanović, direktor, REBUS
  Prepreke investiranju (IT sektor) u BiH i prijedloga rješenja istih
 • 15 min Amel Pašić, direktor, Poslovna inteligencija BiH
  Dizajn i implementacija inteligentnih informacionih sistema
 • 15 min Kenan Ahmetlic, predstavnik firme Hifa Oil/euro steel
  Izazovi realnog sektora
11:30 - 12:15 | Panel: SEKTOR TURIZMA I POLJOPRIVREDE
 • 15 min Nedjeljko Babić, Pomoćnik ministrice za turizam i ugostiteljstvo - Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBiH
  Perspektive turizma
 • 15 min mr. Milana Mišić, udruženja Area, Banjaluka
  Razvoj poljoprivrede i mogućnosti investiranja u poljoprivredu
 • 15 min dr. Alma Imamović, dipl. ing. građ. stručni savjetnik Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
  Sektor poljoprivrede
12:15 - 13:15 | Ručak
13:15 - 14:15 | Diskusija, donošenje zaključaka i preporuka
14:15 - 14:45 | Zatvaranje konferencije i izjave za medije