MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

INVESTICIJE I EKONOMSKI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI I REGIJI

BOSNA I HERCEGOVINA
(BiH): Bosna i Hercegovina
(FRA): Bosnie – Hérzegovine
(ENG): Bosnia and Herzegovina
(GER): Bosnien und Herzegowina
Glavni grad: Sarajevo (438 443 stanovnika)
Površina: 51.129 km2
Stanovništvo: 3.791.622 (2013)
Službeni jezici: bosanski, srpski i hrvatski
Službeno pismo: latinica i ćirilica
Najniža tačka: grad Neum, 0 m
Najviša tačka: Maglić, 2387 m
Obalna linija: 21,2 km
Valuta: konvertibilna marka (KM)
Pozivni broj: +387
GEOGRAFIJA:

Bosna i Hercegovina je brdovita zemlja. Dinarske planine čine zapadnu granicu sa Hrvatskom, prostirući se ka zapadu i jugu zemlje. Maglić je najviši vrh (2.387 m) i nalazi se na granici sa Crnom Gorom. Najveći dio zemlje počiva na kraškom tlu, na suhoj ploči krečnjačkih stijena ispunjenih uzvišenjima i ulegnućima. Najvažnije rijeke su Bosna, Sava, Drina i Neretva. Riječna korita se šire na sjeveru, na ravničarskom području oko rijeke Save, koja se proteže preko sjevera zemlje. Sjever je prekriven šumama, dok na jugu ima više ravničarskih predjela sa plodnim tlom na kojem se najviše bavi poljoprivredom. Bosna i Hercegovina raspolaže i sa 21 km Jadranske obale.
KLIMA:

Na jugu preovladava mediteranska klima, sa sunčanim i toplim ljetima i blagim i kišnim zimama. Nasuprot tome, prema unutrašnjosti i dalje prema sjeveru prisutna je kontinentalna klima sa toplim ljetima i hladnim zimama. Na višim nadmorskim visinama su uobičajena kratka i svježa ljeta i hladne i duge zime. Prosječna temperatura u Sarajevu, u kontinentalnoj zoni, je od -1°C u januaru do 20°C u julu.


HISTORIJA I KULTURA:

Bogata istorija Bosne i Hercegovine pokazuje jedinstvenost države kojoj četiri religije (Judaizam, Katolicizam, Pravoslavlje i Islam ) svaka ponaosob, daju svoj doprinos u izgradnji specifične civilizacije. Međusobni uticaj i jedinstvo različitih kulturnih i prirodnih vrijednost na relativno malom prostoru rezultirali su time da je Bosna i Hercegovina uvijek imala svoj specifičan politički, kulturni i ekonomski subjektivitet kroz istoriju.


TURIZAM:

Bosna i Hercegovina predstavlja prelijepu i izuzetno zanimljivu turističku destinaciju, što je u najvećoj mjeri rezultat njenog geografskog položaja, izuzetnih prirodnih ljepota, kulturno-historijskih vrijednosti i pogodnih klimatskih uslova. Na području Bosne i Hercegovine vijekovima su se ukrštale različite kulture, religije i tradicije, što daje dodatnu vrijednost kreiranju specifičnog turističkog proizvoda i obogaćuje ponudu. Zahvaljujući tome, Bosna i Hercegovina posjeduje brojne prirodne te ljudskim radom i aktivnošću stvorene mogućnosti za razvoj različitih vrsta turizma kao što su planinski, banjski, religijski i etno turizam.


POLITIČKO UREĐENJE :

Bosna i Hercegovina je jedinstvena u svijetu po svom državnom uređenju. Njeno uređenje je republičkog karatera, iako ne funkcionira niti je definirana kao republika zbog složenog sustava, odnosno brojnih političkih jedinica na koje je podijeljena (entiteti i županije/kantoni). Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te Distrikta Brčko koji ne pripada ni jednom od entiteta, nego se nalazi pod kontrolom državnih institucija i međunarodne zajednice. Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo. Federacija Bosne i Hercegovine je administrativno podijeljena na 10 kantona, a kantoni su podijeljeni na 79 općina. Republika Srpska je administrativno podijeljena na 62 općine. Grad Brčko je posebna administrativna jedinica - Distrikt.