MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

INVESTICIJE I EKONOMSKI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI I REGIJI

KONFERENCIJA 2015


Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomsko socijalnog razvoja „Horizont 2024" organizuje dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Međunarodna konferencija za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji". Cilj konferencije je promovisanje mogućnosti i prednosti investiranja na području Bosne i Hercegovine i regije, razmatranje i definisanje programa i projekata za podršku razvoju poduzetništva, ulaganja u realni sektor, stvaranje povoljnog ambijenta za investicije i ekonomski razvoj. Definisanje strategije u partnerstvu sa državnim, privatnim i javnim sektorom za implementaciju programa i projekata za povećanje investicija i razvoja ekonomije.
Konferencija se sastoji iz dva dijela, a detaljne informacije o predavačima je moguće pronaći pod stavkom Dnevni red u meniju.

Prvi dio konferencije posvećen je upoznavanju sa mogućnostima investiranja u BiH i regiji, prezentaciji relevantnih podataka i pokazatelja (statističkih, administrativnih, istrazivačkih) što uključuje podatke o bruto društvenom proizvodu, industrijskom razvoju, uvozu, izvozu, zaposlenosti, obrazovnoj strukturi stanovništva, strukturi preduzeća i dr. Predstavit će se tržišne i konkurencijske prednosti BiH i regije, podaci i analiza propisa koji su relevantni za tržiste i ulaganja. Cilj prvog dijela je upoznavanja učesnika konferencije sa tržištem BiH i regije, što uključuje relevantne informacije, statističke podatke, analize istraživanja, preporuke za ulaganje, strategije i planove razvoja po sektorima. Prvi dan konferencije ima dva panela: 1) EKONOMSKI RAZVOJ I INVESTICIJE i 2) FINANSIJSKI SEKTOR I TRŽIŠTE RADA.

U drugom dijelu će biti prezentovane mogućnosti investiranja u sektore poljoprivrede, turizma, građevinarstva, informaciono komunikacionih tehnologija, trgovina i dr., kao i pristigli projekti po javnom pozivu, koji je objavio Savez. Cilj drugog djela je informisati i predstaviti konkretne sektore za investiranje, predstaviti ulogu NVO sektora u razvoju ekonomije i investicija, kao i prezentovati konkretne projekte investitorima. Drugi dan konferencije ima tri panela: 1) INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I PODUZETNIŠTVO, 2) ULOGA NVO I PODRŠKA INVESTICIJAMA i 3) SEKTOR TURIZMA I POLJOPRIVREDE.

Planirano je učešće oko 30 predavača, moderatori, paneliste i više od 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine, regije i drugih država.