MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

INVESTICIJE I EKONOMSKI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI I REGIJI

SAVEZ HORIZONT 2024
www.horizon2024.org

Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024” je formalna organizacija, koja ima status pravnog lica i registrovana je u Ministarstvu Pravde Bosne i Hercegovine.


Članstvo Saveza trenutno čini 25 nevladinih organizacija sa svih područja BiH. Članovi Saveza su: Centar za lokalni razvoj i dijasporu, Ključ; Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Banja Luka; Centar za Pravna istraživanja i ljudska prava, Tuzla; Centar za razvoj civilnog društva BiH, Doboj; Edukativni centar Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo; Forum građana Zenice, Zenica; Omladinski Centar “Proni”, Brčko; Organizacija Glas žene, Bihać; Pokret za podršku pravdi i ljudskim pravima, Sarajevo; Savez za ruralni razvoj u BiH, Vitez; Savjet potrošača Bosansko-Podrinjskog kantona, Goražde; Udruženje “Lovor”, Mostar; Udruženje AREA, Banja Luka; Udruženje Centar za napredne tehnologije, edukaciju i savjetovanje The regional BIM Market, Sarajevo; Udruženje Evaluatora u Bosni i Hercegovini, Sarajevo; Udruženje Justicija, Srebrenik; Udruženje poljoprivrednika u R.S., Derventa; Udruženje potrošača “Klub potrošača” TK, Tuzla; Udruženje potrošača Kantona Sarajevo, Sarajevo; Udruženje za podršku demokratije i ekonomskog razvoja-UCDER, Sarajevo; Udruženje za podršku istraživanju i razvoju tržišta i konkurentnosti-IRTIK, Sarajevo; Udruženje žena “Orhideja”, Stolac; Udruženje građana “Oaza”, Trebinje; Udruženje poslodavaca općine Kakanj, Kakanj; Institut za istraživanje i razvoj potencijala - ERGON. Članstvo u Savezu je otvoreno za sve organizacije i pojedince koje vide Bosnu i Hercegovinu kao članicu Europske unije i NATO Saveza i čije aktivnosti doprinose u procesu ekonomskog razvoja i sigurnosti zajednice.


Cilj Saveza je kreiranje platforme da sve relevantne institucije, Evropska unija, države regije i investitori ne razgovaraju samo s vlastima, nego i sa građanima, poslovnim subjektima i nevladinim organizacijama u korist i dobrobit svih građana, poslovnih subjekata, i investitora. Ciljevi Saveza su i da funkcioniše kao prepoznatljiv međunarodni nevladin centar usmjeren ka pružanju podrške naučnim, stručnim i razvojnim aktivnostima, ekonomskog i socijalnog razvoja zajednice, te javnog i privatnog sektora. Posebna pažnja posvećena je budućoj sveobuhvatnoj regionalnoj zastupljenosti, sa tendencijama daljeg širenja i saradnje na internacionalnom nivou.