MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

INVESTICIJE I EKONOMSKI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI I REGIJI

KOTIZACIJA/SPONZORSTVO


 • Uplate iz BiH 150 KM
 • Uplate van BiH 100 EUR

 • Kotizacija se realizuje uplatom na račun Saveza:

  Primaoc: SAVEZ ZA PODRŠKU EKON. I SOC. RAZVOJA HORIZONT 2024
  Adresa primaoca: Ferhadija 11, 71000 Sarajevo, BiH
  Račun primaoca: 154 - 180 - 20064050 - 62
  Svrha doznake: Kotizacija za konferenciju 2015
  Banka: Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina
  Adresa banke: Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo

  Uplate izvan Bosne i Hercegovine

  Beneficiary: SAVEZ ZA PODRŠKU EKON. I SOC. RAZVOJA HORIZONT 2024
  Adress: Ferhadija 11, 71000 Sarajevo, BiH
  Acc. No(IBAN): BA39 1541802006405062

  Beneficiary Bank: Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina
  Adress: Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo
  S.W.I.F.T.: UPBKBA22

FORMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA