Kreditni rejting Bosne i Hercegovine 2016.

Dana 11. marta 2016. godine agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor's potvrdila je Bosni i Hercegovini (BiH) suvereni kreditni rejting „B sa stabilnim izgledima“.

Detaljnije o rejtingu

Na osnovu odluka Vijeća ministara, Bosna i Hercegovina je potpisala ugovore za izradu i praćenje suverenog kreditnog rejtinga BiH s dvije međunarodne rejting agencije Moody’s Investors Service i Standard & Poors. Potpisnik u ime Bosne i Hercegovine je Ministarstvo finansija i trezora BiH. Centralna banka BiH, u svojstvu fiskalnog agenta Ministarstva finansija i trezora BiH, koordinira izradu i praćenje suverenog kreditnog rejtinga BiH.

Aktuelni rejting
Kao rezultat svojih analiza 11. marta 2016. agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor’s potvrdila je Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting „B sa stabilnim izgledima”. U februaru 2016. agencija Moody’s Investors Service potvrdila je Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting „B3 sa stabilnim izgledima”. Aktuelni kreditni rejting BiH kod obje agencije dat je u tabeli 1.

Tabela 1: Aktuelni rejting BiH

Standard & Poor's Moody's Investors Service
Rejting B/stabilni izgledi B3/stabilni izgledi
Datum 26.02.2016. 11.03.2016.
Aktivnost Potvrđen rejting Potvrđen rejting

Izvor: Moody's Investors Service, Standard & Poor's

Uporedni pregled rejtinga

S obzirom da agencije Moody's Investors Service i Standard & Poor's koriste različite oznake za rejting, u tabeli 2 data je klasifikacija i uporedni pregled tih oznaka.
Agencije dijele sve oznake rejtinga u nekoliko kategorija prema kriterijima kreditne sposobnosti i kreditnog rizika a koje se označavaju slovima od A do C, odnosno D. U okviru svake kategorije postoje nivoi rejtinga u zavisnosti od toga kako je procijenjena pozicija države, kao jaka, prosječna ili slaba. Pri tome, agencija Moody's Investors Service za označavanje tih nivoa koristi numeričke oznake, a Standard & Poor's oznaku plus (+) ili minus (-).
Agencije daju mišljenje za izglede ili očekivanja (engl. outlook) u vidu opisne ocjene u kom smjeru bi se rejting mogao kretati u budućnosti. Izgledi mogu biti pozitivni, stabilni, negativni i promjenjivi u zavisnosti od razvoja događaja. Značenje navedenih opisnih izgleda je sljedeće: pozitivan – rejting može biti povećan, stabilan – rejting se vjerovatno neće mijenjati, negativan – rejting može biti smanjen, a promjenjiv izgled u zavisnosti od razvoja događaja – može doći do povećanja, smanjenja ili potvrde dodijeljenog rejtinga.

Tabela 2: Uporedni pregled oznaka rejtinga

Moody's Investors Service Standard & Poor's Kratak opis kategorije rejtinga
Investicioni nivo
Aaa AAA Najbolja kreditna sposobnost, minimalan kreditni rizik
Aa1
Aa2
Aa3
AA+
AA
AA-
Visoka kreditna sposobnost, veoma nizak kreditni rizik
A1
A2
A3
A+
A
A-
Srednjevisoka kreditna sposobnost, nizak kreditni rizik
Baa1
Baa2
Baa3
BBB+
BBB
BBB-
Srednja kreditna sposobnost, umjeren kreditni rizik
Neinvesticioni (spekulativni) nivo
Ba1
Ba2
Ba3
BB+
BB
BB –
Kreditna sposobnost sa spekulativnim elementima, znatan kreditni rizik
B1
B2
B3
B+
B
B-
Spekulativna kreditna sposobnost, visok kreditni rizik
Caa1
Caa2
Caa3
CCC +
CCC
CCC –
Loša kreditna sposobnost, veoma visok kreditni rizik

Ca
C
CC
C
SD
D
Visokospekulativna kreditna sposobnost, izvjesno neizvršavanje obaveza, selektivni bankrot, bankrot

Izvor: Bloomberg, Moody's Investors Service, Standard & Poor's

Dugoročni rejting zemalja u okruženju

Međunarodne rejting agencije vrše procjenu sposobnosti zemlje da izvršava svoje obaveze i na osnovu toga određuju rejtinge servisiranja duga u domaćoj valuti (local currency rating) i servisiranja duga u stranoj valuti (foreign currency rating).

U tabeli 3 prikazan je dugoročni rejting servisiranja duga u stranoj valuti i izgledi (outlook) za zemlje u okruženju koje su angažovale jednu ili obje agencije (koje je angažovala i Bosna i Hercegovina), radi lakšeg upoređivanja i jednostavnijeg uočavanja naše pozicije u odnosu na zemlje šireg okruženja.

Tabela 3: Pregled dugoročnog rejtinga pojedinih zemalja iz šireg okruženja

Država Moody's Investors Service Standard & Poor's
Dugoročni / izgled
Albanija B1/stabilan B+/stabilan
Bosna i Hercegovina B3/stabilan B/stabilan
Bugarska Baa2/stabilan BB+/stabilan
Crna Gora B1/negativan B+/negativan
Grčka Caa3/stabilan B-/stabilan
Hrvatska Ba2/negativan BB/negativan
Mađarska Ba1/pozitivan BB+/stabilan
Makedonija BB-/stabilan
Rumunija Baa3/pozitivan BBB-/stabilan
Slovenija Baa3/stabilan A/stabilan
Srbija B1/pozitivan BB-/stabilan

Izvor: Bloomberg, Moody's Investors Service, Standard & Poor's

Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine