Mapa – Prosječna neto plata po općinama za 2014. godinu


Preuzeti podaci navedeni u interaktivnoj mapi odnose se na 2014. godinu
Izvori: Federalni zavod za statistiku FBiH, Republički zavod za statistiku RS