Mapa – ukupan broj pravnih lica po općinama za 2013. godinu


Preuzeti podaci navedeni u interaktivnoj mapi se odnose na 2013. godinu. (Stanje registra na 31.12.2013.)
Izvori: Federalni zavod za statistiku FBiH, Republički zavod za statistiku RS