Mapa – ukupan broj zaposlenih po općinama za 2014. godinu


Preuzeti podaci navedeni u interaktivnoj mapi se odnose na 2014. godinu.
Izvori: Federalni zavod za statistiku FBiH, Republički zavod za statistiku RS