Omladinski klub “Dijamant”

duvanjke
Puni naziv udruženja: Omladinski klub “Dijamant”
Skraćeni naziv udruženja: “Dijamant”
Adresa: Bučići 42, 70 101 Jajce
Telefon: 030-279-444
Fax: 030-279-444
E-mail: m.sekib@bih.net.ba
Web site: http://www.ocd-dijamant.net/
„DIJAMANT” je udruženje građana i nevladina organizacija koja djeluje i radi na teritoriji općine Jajce i šire. Fokusirana je na ljudske potrebe a posebno na mlađu populaciju i žene sa akcentom na ruralne sredine.

Omladinski klub „Dijamant“ osnovan kao neformalna grupa 1998.g, a registrovan 2004.g.

Profil omladinskog kluba
Omladinski klub je počeo sa radom 1998.godine na sportskim i zabavnim aktivnostim. Danas omladinski klub ima svoje programe:
• Edukativni
• Sportsko rekreativni programi
• Psiho – socijalne podrške
• Javno zagovaranje
• Rad s mladim i ženama
• Humanitarni program
• Kulturno – ekološki program

Ciljevi Omladinskog kluba:

Obrazovanje mladih i žena u ruralnim sredinama o principima funkcionisanja demokratskog društva
– Afirmacija mladih i žena u ruralnim sredinama i njihovo angažovanje u društvu
– Poboljšanje mladih i žene na radu i u drugim aktivnostima
– Bolje i brže zapošljavanje mladih i žena u ruralnim sredinama
– Opće obrazovanje mladih i žena
– Zdravstvena i psiho-socijalna zaštita mladih i njihovih porodica
– Uključivanje u kulturne i sportske aktivnosti
– Zaštita okoline i životnog prostora
– Humanitarni rad na pružanju pomoći mladim, starijim osobama i ženama i najugroženijim kategorijama društva
Suradnja sa udruženjima i organizacijama sličnog programskog opredjeljenja