Omogućeno organizacijama civilnog društva da odgovore na Upitnik

Na portalima eKonsultacije Ministarstva pravde i eKonsultacije Direkcije za evropske integracije BiH organizacijama civilnog društva omogućeno je da ponude odgovore na Upitnik Evropske komisije, poštujući metodološka uputstva koja je Evropska komisija dala u uvodu Upitnika.

Odgovori organizacija civilnog društva koji pristignu do 31. januara bit će prevedeni na engleski i kao prilog odgovorima institucija u BiH, dostavljeni Evropskoj komisiji.

Dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija i doprinosi boljem razumijevanju neophodnih reformi u BiH. Stoga je neophodno da se osim nadležnih institucija koje će učestvovati u procesu odgovaranja na Upitnik EK, u ovaj važan zadatak uključe i organizacije civilnog društva.

U isti proces bit će uključena i opšta javnost, koja će u elektronskoj formi na web stranici uskoro moći ponuditi odgovore na 35 odabranih pitanja iz Upitnika.

Izvor: Direkcija za evropske integracije BiH