Poziv za prijem članova i simpatizera u NVO-Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja „Horizont 2024“

Konferencija

Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja, objavljuje poziv za prijem članova i simpatizera. Tražimo lica koja su zainteresovana da učestvuju u aktivnostima i projektima Saveza, koji imaju za cilj podršku u osiguravanju ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine na evropskom i svjetskom tržištu. Također naš cilj je podrška ekonomsko – socijalnog razvoja lokalne zajednice, privrednih subjekata i institucija. Članovi i simpatizeri će učestvovati u kreiranju i realizaciji projekata u skladu sa ciljevima i Statutom Saveza.

Više o dosadašnjim aktivnostima Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja „Horizont 2024“ možete pronaći na našem web portalu www.horizon2024.org.

Pravo prijave za prijem u članstvo imaju sva domaća i strana, pravna i fizička lica.

Svi zainteresovani mogu se prijavti putem online aplikacije koja se nalazi na portalu www.horizon2024.org.

Poziv je otvoren od 08. maja do 20. maja 2017. godine.

Glasanje o prijemu novih članova održat će se na redovnoj godišnjoj Skupštini Saveza koja se održava 20. maja 2017. godine u Sarajevu.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem e-maila: info@horizon2024.org ili putem telefona: 033 217 391.

Prijavite se!