PREGLED NAPLAĆENIH PRIHODA NA JEDINSTVENI RAČUN PO VRSTAMA U PERIODU OD 01.01-31.12.2013. GODINE

Ukupno naplaćeno bruto prihoda za 2013 godinu je u iznosi 5,878,773,705.67 KM, od kojeg iznosa je izvrsen povrat u iznosu od 992,375,789.88. Iznos ukupnih neto prihoda za isti period je 4,886,397,915.79.
Ućesce u procentima bruto prihoda u ukupno naplaćenim prihodima je 99.94 %, a izdvajanje povrata iz bruto prihoda je 16,88 %

Rb Vrsta prihoda Bruto prihodi 01.01.-31.12.2013. Povrati 01.01.-31.12.2013. Neto prihodi 01.01.-31.12.2013. % učešća bruto prihoda u ukupno naplaćenim prihodima % izdvajanja povrata iz bruto prihoda
1. Porez na dodanu vrijednost 4086990108.47 983475472.70 3103514635.77 69.48 24.06
2. Akciza na uvozne proizvode 851159691.12 326259.93 850833431.19 14.47 0.04
3. Akcize na domaće proizvode 420895238.83 4811903.50 416083335.33 7.16 1.14
4. Carinske dadžbine, naknade na evidentiranje i posebne dadžbine 216779170.62 2649645.41 214129525.21 3.69 1.22
5. Posebna taksa na naftne derivate 286306749.47 998969.22 285307780.25 4.87 0.35
6. Ostali prihodi i naknade 16642747.16 113539.12 16529208.04 0.28 0.68
I (1-6) UKUPNO 5878773705.67 992375789.88 4886397915.79 99.94 16.88
II Neusklađeni prihodi 3237903.20 3441473.78 - 0.06 -
III (I+II) UKUPNO 5882011608.87 995817263.66 4886194345.21 100.00 16.93

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH