Prihodi od indirektnih poreza za period januar-juli 2016. godine

Prihodi od indirektnih poreza u sedam mjeseci 2016. godine iznosili su 3 milijarde i 654 miliona KM i veći su za 63 miliona KM ili 1,75 % u odnosu na isti period 2015. godine kada su iznosili 3 milijarde i 591 million KM.

Entiteti i Distrikt Brčko u sedam mjeseci dobili 80 miliona KM više

Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima, koji su u sedam mjeseci 2016. godine iznosili 615 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u toku 2016. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 39 milion KM i veći su za 80 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2015. godine.

Za finansiranje državnih institucija u sedam mjeseci 2016. godine raspoređen je iznos od 431 milion KM, identično kao i u nekoliko prethodnih godina. Ostatak sredstava završio je u entitetskim kasama i to: Federaciji BiH ukupno 1 milijardu i 646 miliona KM, Republici Srpskoj 856 miliona KM i Distriktu Brčko 90 miliona KM.

Rasprodaja prihoda za period januar-juli 2016. godine

Za finansiranje državnih institucija u periodu 01.01.-31.07.2016. godine raspoređen je iznos od 431 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu 01.01.-31.07.2016. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Period: 01.01.-31.07.2016. FBiH FBiH RS RS DB BiH DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM)
2016. 1.373 232 701 128 88 1
2015. 1.361 215 671 114 86 1
% promjene. 0,87 7,63 4,4 12,49 2,55 -

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu 01.01.-31.07.2016. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 40,6 miliona KM, Republika Srpska 26,8 miliona KM i Distrikt Brčko 1,4 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

Izvor: Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje