Namještaj iz BiH za evropsko i svjetsko tržište

Vanjskotrgovinska komora BiH je u 65. izdanju svoje publikacije (Juli 2016) obradila temu namještaja iz BiH za evropsko i svjetsko tržište, koja sadrži aktuelne privredne teme i događanja koja su obilježila protekli period.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH sa svijetom u 2015. godini pokazuje da je BiH povećala izvoz za 3,09% u odnosu na 2014. godinu, dok je uvoz manji za 2,45% u odnosu na prethodnu godinu. Pozitivni efekti povećanja izvoza i smanjenja uvoza u 2015. godini rezultirali su smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita za 9,68%.

Evropska unija je najznačajniji vanjskotrgovinski partner BiH po obimu razmjene sa 69,5%, od čega je 71,2% izvoza i 68,5% uvoza. Najznačajniji partner iz Evropske unije je Hrvatska. U 2015. godini došlo je do smanjenja ukupnog uvoza proizvoda iz Hrvatske za 6,09%, kao i izvoza za 3,61%, u poređenju sa prethodnom godinom.

Najznačajniji vanjskotrgovinski partner iz CEFTA regiona je Srbija koja u ukupnpm obimu razmjene sa BiH učestvuje 78%. Kada je u pitanju najznačajniji partner EFTE to je Švicarska sa kojom se gotovo i obavlja sva vanjskotrgovinska razmjena sa BiH.

Neki od drugih naslova su:
– Šta nam donosi ukidanje Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u Federaciji BiH,
– Akreditacija kao podrška podizanju konkurentnosti proizvoda i usluga na globalnom tržištu,
– SEMINARI I RADIONICE,
– SAJMOVI U BIH,
– TRŽIŠTA,
– PROJEKTI,
– PROGRAMI EU ERASMUS za poduzetnike, itd.

Publikaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:

Izvor: Vanjskotrgovinska komora BiH