Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – platforma za podršku regionalnih projekata

U hotelu Holiday u Sarajevu u prisustvu brojnih zvanica, ambasadora, investitora, predstavnika privrednih i vanjskotrgovinskih komora, berzi, univerziteta, investicijskih fondova, međunarodnih organizacija, kompanija kao i drugih vladinih i nevladinih organizacija, svečano je otvorena Međunarodna konferencija o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja.

U uvodnom dijelu prisutnima se obratio Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH koji je srdačno pozdravio sve goste, te im zaželio dobrodošlicu na Konferenciju.

Istakao je kako ova Međunarodna konferencija predstavlja primjer pozitivne prakse i djelovanja u smjeru ekonomskog razvoja regije, saradnje i povezivanja vladinih, poslovnih, obrazovnih i nevladinih organizacija u ostvarivanju zajedničkih ekonomskih interesa.

20171106_2_26702392_27546892_Web

– Ekonomska saradnja i regionalno povezivanje su prioriteti naših država u cilju stvaranja konkurentnog tržišta i zajedničkog učešća u realizaciji mnogih ekonomskih aktivnosti u infrastrukturnim oblastima, u oblastima tržišta energije, kapitala, radne snage, kao i poljoprivrede i turizma. Jedan od značajnijih zajedničkih interesa je i privlačenje stranih investicija, a da bi se to postiglo, potrebno je stvoriti poslovni ambijent i pogodne tržišne uslove na regionalnom nivou, koji će biti prepoznati od strane privrednog sektora i investitora. BiH je zemlja sa velikim potencijalom za daljnji održivi ekonomski rast i razvoj. Posjeduje značajne prirodne resurse i radne snage, odnosno ima sve preduslove, neophodne za razvoj dinamične ekonomije. Atraktivni sektori za investiranje u BiH, su infrastruktura, proizvodnja električne energije (hidro i termo postrojenja), poljoprivreda, te zatim građevinarstvo, tekstilna i drvna industrija, prerada metala, te proizvodnja hrane i turizam. Sve ove oblasti daju jasnu perspektivu mogućnost ulaganja, a kao jedan od primjera isplativosti ulaganja u BiH predstavlja bankarski sektor, koji je uspješno privatiziran i u koji se dalje investira. Mogućnosti za investiranje su velike, a mnogima još nepoznate, zato ih je neophodno prezentirati upravo u prilikama kao što je današnja Konferencija – poručio je između ostalog ministar Osmanović.

Halid Genjac, predsjedavajući Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, mišljenja je kako je upravo ova Konferencija značajan događaj za promociju i realizaciju regionalnih projekata, kao i razmjene informacija analiza za sve ekonomske oblasti u regiji.

– Regionalni Forum za tržište, investicije i statistiku je je inovativna i značajna platforma saradnje, predstavnika vladinog i nevladinog sektora zemalja regiona, međunarodnih institucija i organizacija, predstavnike privatnog sektora i akademske zajednice. Jačanje regionalne saradnje i ubrzani razvoj zemalja regije, uvezivanje tržišta zemalja regije i značaj privlačenja stranih investicija u region predstavljaju teme od izuzetnog značaja za jačanje ekonomije BiH ali i susjednim zemljama – dodao je Genjac.

Prisutnima se obratio i Senad Tafro, predsjednik Upravnog odbora Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja „Horizont 2024“ koji je istakao zadovoljstvo činjenicom da je Savez kao inicijator ovog projekta uspio na jednom mjestu okupiti stručnjake iz različitih oblasti kao što su investicije, statistika, razvoj industrije, regionalna trgovinska razmjena, promet kapitala, tržište rada, roba i usluga i drugi ekonomsko-socijalni pokazatelji.

– Ova konferencija značajno doprinosi viziji Saveza, a to je kreiranje platforme putem koje će relevantne institucije, Evropska unija, države regije i investitori razgovarati sa vlastima, građanima, poslovnim subjektima i nevladinim organizacijama u korist i za dobrobit svih građana, poslovnih subjekata i investitora. Svakako, ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez partnera Konferencije među kojima su vladine institucije, međunarodne organizacije, privredni subjekti, investicijski fondovi, instituti i univerziteti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Turske, Austrije, Njemačke kao i drugih država Evropske Unije – dodao je Tafro.

Međunarodna konferencija afirmira mogućnosti regionalnog investiranja, promovira značaj statistike, informacionih tehnologija i razvoja u oblastima industrije, tržišta kapitala, rada, poljoprivrede, energije i turizma. Jedna je od najznačajnijih konferencija u regiji koja podržava saradnju vladinih institucija, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora, akademske zajednice i nevladinih organizacija sa namjerom stvaranja boljeg poslovnog okruženja, razvoja tržišta i konkurentnosti kao i zajedničkog planiranja i realizacije regionalnih projekata.

Konferencija je bila organizovana u četiri panela: panel tržište, panel investicije, panel statistika i panel istraživanje i razvoj. Panele su moderirali i koordinirali predstavnici organizacija iz BiH, Republike Srbije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore i drugi.

Zaključci Međunarodne konferencije o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja:

– Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku (Forum TIS) prepoznat je kao platforma da se nastavi razvoj regionalne saradnje i promocije zajedničkih aktivnosti iz oblasti biznisa, statistike, investicija, istraživanja i razvoja koja će dalje, odnosno tradicionalno najmanje jednom godišnje, okupljati predstavnike iz poslovnog, vladinog i nevladinog sektora, statistike…

– Ova regionalna platforma treba da bude mjesto gdje će se stvoriti poslovni ambijent, mjesto gdje će se razmjenjivati ideje i koja će predstavljati platformu za podršku regionalnih projekata.

– Sudionici Foruma prepoznali su važnost zajedničkih aktivnosti na razvoju kompatibilnih sistema za integrisanu obradu podataka, a kao primjer dobre prakse prepoznat je aktuelni razvojni projekat IST, koji je implementiran u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Albaniji.

– Potrebno je udružiti resurse kako bi se razvio kvalitetan sistem za diseminaciju podataka koji trenutno nedostaje svim regionalnim statističkim uredima, ali i drugim državnim tijelima.

– Za kvalitetan razvoj administrativnih registara, potrebno je uključiti sva tijela kao i druga tijela državne uprave.

– Prvi put na Forumu je prezentirana ideja o ulozi državne statistike u najdirektnijoj funkciji odlučivanja na makro i mirko nivou.

Organizatori Međunarodne konferencije o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja su Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024”, Agencija za statistiku BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Savez komora i robne razmjene Turske – TOBB, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komore BiH, Sarajevska berza-burza (SASE), Republički zavod za statistiku Srbije, Zavod za statistiku Crne Gore, Državni zavod za statistiku Hrvatske, Federalni zavod za statistiku FBiH, Republički zavod za statistiku RS, Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA), Vijeće za strane investitore u BiH, Privredna/Gospodarska Komora FBiH, Evropski pokret Srbije, Agencija za državnu službu BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Svjetski savez dijaspore BiH, Grad Sarajevo, Visoko učilište Algebra, Best Solutions d.o.o., IN2 d.o.o., PlanB d.o.o., Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja – UCDER i Općina Centar Sarajevo.

(Izvor: Armin Berbić/Horizont 2024)