ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM januar-decembar 2014

U periodu I-XII 2014. godine izvoz je iznosio 8 milijardi 684 milijuna KM, što je za 3,6 % više nego u istom periodu 2013. godine, dok je uvoz iznosio 16 milijardi 199 milijuna KM, što je za 6,8 % više nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 53,6 %, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio 7 milijardi 516 milijuna KM.
Izvoz u zemlje CEFTA je iznosio 1 milijardu 358 milijuna KM, što je za 1,7 % više nego u istom periodu 2013. godine, dok je uvoz iznosio 1 milijardu 863 milijuna KM, što je za 10,9 % više nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 72,9 %.
Izvoz u zemlje EU je iznosio 6 milijardi 269 milijuna KM, što je za 1,6 % više nego u istom periodu 2013. godine, dok je uvoz iznosio 9 milijardi 544 milijuna KM, što je za 4,8 % više nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 65,7 %.

 
Podaci izraženi u hiljadama KM

IZVOZ UVOZ IZVOZ UVOZ STOPA POKRIVENOSTI UVOZA IZVOZOM U %
2013 2014 2013 2014 2014/2013 2014/2013 2013 2014
8.380.497 8.683.780 15.170.172 16.199.306 103,6 106,8 55,2 53,6

Izvor: Agencija za statistiku BiH