Rusmir Hrvić, predsjednik Uprave AS GROUP: Projekat TIS obećava, regionalna saradnja je ključ uspjeha

Adnan-Delic

AS GROUP pravi je dokaz da, kada se iskoriste svi potencijali koje posjeduje Bosna i Hercegovina, odlični poslovni rezultati jednostavno ne mogu izostati. Grupacija trenutno zapošljava 4.000 radnika i svakako se ne žele na tome zaustaviti. Rusmir Hrvić, predsjednik Uprave AS GROUP, u razgovoru sa Horizontom 2024 ukratko nam je predstavio ovaj uspješni kolektiv, govorio je o strategijama poslovanja, a bilo je priče i o prednostima, te nedostacima poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. Regionalna saradnja ključ je uspjeha i to je nešto čemu treba u budućnosti posvetiti više pažnje.

1. Možete li nam ukratko predstaviti kompaniju AS GROUP?

Rusmir Hrvić: AS GROUP je nastala sa vizijom da se odgovori na ogroman pritisak inozemnih brandova na bh. tržište, u namjeri da ga u potpunosti podredi svojim interesima. Našim konceptom željeli smo pokazati da imamo šta ponuditi i da smo u stanju odgovoriti izazovu kreiranja domaćih brandova. Nastali smo iz male trgovačke radnje koja je počela sa radom još krajem 80-tih godina prošlog vijeka, koju smo sa početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu zatvorili. Godine 1996. smo ponovno počeli sa trgovinom, a nekoliko godina kasnije ušli smo u proizvodnju sa sada već poznatim brandovima AS i Master. Slijedila je akvizicija turske konditorske tvornice u Visokom Kent, potom tekstilne industrije Napredak u Tešnju. Nakon toga smo akvizirali Vispak, potom Oazu. U međuvremenu smo uspjeli oživjeti i bivšu tekstilnu industriju Borac Travnik, tako što smo pokrenuli Fortitudo u kojem sada radi blizu 1.000 radnika. Akvizicijom Klas Grupacije u okviru koje posluju Sprind, i Mlin i pekara Ljubače, postali smo lider prehrambene industrije u BiH.

2. Koje su strategije poslovanja AS GROUP?

Rusmir Hrvić: Mi smatramo da Bosna i Hercegovina ima u svojoj ljepoti raznolikosti odlučujuću prednost i u tržišnom smislu, koja nam daje puno razloga da tu našu posebnost iskoristimo na pravi način. Susreti različitih kultura, učinili su nas ovdje zanimljivim u svakom pogledu, što nam može dati efekat vjetra u leđa na tržištima. Inovativnim pristupom u svakoj sferi poslovanja tu ljepotu raznolikosti nastojimo konkretizirati kao dodanu vrijednost. To bi otprilike bila naša poslovna filozofija. Dodamo li ovome da nastojimo jačati domaće brandove, ponekad akvizicijom, a nekada opet pokretanjem i razvijanjem novih brandova, doći ćemo do mjerljivih strategija AS GROUP koje želimo implementirati.

3. Koje su prednosti poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini?

Rusmir Hrvić: Prednosti su sama Bosna i Hercegovina, i njene vrijednosti koje sam naveo u prethodnom odgovoru. Također, prednost je samo podneblje koje je izvrsna kombinacija kontinetalnog i mediteranskog. U oblasti proizvodnje hrane, npr. ogomne su šanse za razvoj zdrave hrane, jer je tlo u Bosni i Hercegovini ostalo najvećim dijelom nezagađeno. Tu su i pitke vode, šume, predjeli koji ostavaljaju bez daha. Sve to može biti razlogom za pokretanje ozbiljnih turističkih projekata, koji onda pokreću čitav niz privrednih grana. Ipak, najveća prednost Bosne i Hercegovine po mom mišljenju su ljudi, sa svojim znanjima i vještinama, ali i ponekad neobjašnjivo rijetkim mentalitetom koji iznenadi i nas same, da kada nam je najteže, tada dajemo najbolje rezultate. Bosanski prkos je čudo. I mi ga konačno trebamo početi koristiti ne samo kada smo u škripcu i kada smo egzistencijalno ugroženi. Ako smo već takvi kakvi smo, onda bismo naš prkos trebali uključiti sa ciljem da se takmičimo sa svijetom u svemu što je dobro. A ovoga o čemu pričam ima u posljednje vrijeme sve više u Bosni i Hercegovini.

4. Koji su to nedostaci poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini koji Vam otežavaju poslovanje?

Rusmir Hrvić: Administracija bi morala biti efikasnija. Infrastruktura bi trebala biti modernija. Znanje bi se moralo podsticati puno jače. Tehnologije bi trebale biti dostupnije. Poslovni ambijent bi tada bio puno povoljniji.

5. Prema Vašem mišljenju, na koji način je moguće prevazići te nedostatke?

Rusmir Hrvić: Ove nedostatke bi bilo moguće prevazići politikama koje bi realno sagledavale potrebe privrednika i radnika. Oni bi trebali biti u prvom planu sa njihovim zahtjevima. Mislim da bismo tada u kratkom roku dostigli veliki rast i razvoj. Tada bismo iz pozicije u kojoj se sada nalazimo, vrlo brzo uhvatili priključak sa srednje razvijenim zemljama u EU. Naš ključni strateški kratkoročni makroekonomski cilj je stvaranje velike i moćne srednje klase koja će biti u stanju pokrenuti potrošnju na višim razinama od ove koja je sada. To će predstavljati snažan zamajac razvoju nacionalnih ekonomija na ovim prostorima, veću zaposlenost, blagostanje i političku stabilnost.

6. Posebno nas zanima vaš stav o poreznoj politici i zakonskom okviru koji uređuje ovu oblast.

Rusmir Hrvić: Reformska agenda je puno obećavala. Govorilo se da će privreda biti konačno rasterećena. Međutim, svi potezi koji su do danas povučeni su išli u pravcu daljeg opterećavanja prije svega proizvođača. Umjesto da postanemo konkurentniji, mi dolazimo u situaciju da donosimo odluke o usporavanju našeg daljeg rasta i razvoja, a neke važne investicije bivamo primorani ostavljati za neka bolja vremena. Javna potrošnja nam je prevelika, i tu se vlade i zakonodavci moraju početi ponašati restriktivno ponašati. S druge strane, svi oni koji prozvode, moraju konačno osjetiti da su korisni ovome društvu. To će i u poreskoj politici značiti korak bliže pravednijoj socijalnoj raspodjeli. Pravda je, kako znamo, osnovni preduvjet svakom razvoju.

7. Imate li s nekim ostvarenu regionalnu saradnju i kakva su Vaša dosadašnja iskustva?

Rusmir Hrvić: Naravno. Regionalna saradnja je ključ uspjeha svih nas na ovim prostorima. Moramo se regionalno uvezati po svakom osnovu kako bismo bili u prilici zajedno rasti i razvijati se. Tek tada svi mi kao regija u globalnom kontekstu predstavljamo faktor u tržišnom smislu. Zbog prirode našeg posla, sarađujemo sa najvećim ritejlerima u regiji, ali i sa distributerima, kao i sa proizvođačima primarnih poljoprivrednih proizvoda, ali također i sa velikim brojem proizvođača finalnih proizvoda u prije svega FMCG sektoru.

8. Značaj nevladinog sektora u promociji tržišta i privlačenja investicija?

Rusmir Hrvić: Nevladin sektor može igrati važnu ulogu u ekonomskom razvoju jedne regije. Nadam se da će tako biti u budućnosti, jer do sada nismo mogli osjetiti rezultate rada nevladinog sektora u tom smislu. Našim nacionalnim ekonomijama, kao i cijeloj našoj regiji potreban je povoljan i pozitivan, prije svega komunikacijski zaokret. Svi zajedno moramo postati regija prosperiteta i razvoja. Jer, toliko toga kao nacionalne ekonomije, a kamo li kao regija, u ekonomskom smislu imamo za ponuditi cijelom svijetu. Tada ćemo imati o čemu pričati našim unucima.

9. Kakva su Vaša očekivanja od projekta TIS?

Rusmir Hrvić: Sudeći po ciljevima, ambicijama, i respektabilnosti aktera i partnera s jedne strane, ali i naših realnih potreba s druge strane, ovo je projekat koji obećava. Imate našu podršku.

(Izvor: Horizont 2024)