TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD

U prvom tromjesečju 2016. godine realni rast BDP-a ukazuje da u odnosu na isto tromjesečje ptrethodne godine iznosi 1,7%, – navedeno je u saopćenju Federalnog zavoda za statistiku.
Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, značajan realni rast bruto dodane vrijednosti u prvom tromjesječju 2016. godine zabilježen je u djelatnostima:

  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (A) 9,1%;
  • Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne djelatnosti (R,S) 6,9%;
  • Finansijske/Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) 6,3%;
  • Stručne, naučne/znanstvene i tehničke djelatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (M,N) 5,7% i
  • Prerađivačka industrija (C) 5,2%.

  • Realan pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Javna uprava i odbrana/obrada; obavezno/obvezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Djelatnost zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi (O,P,Q) 1,3% i Građevinarstvo (F) 1,2%.


    GRAFIKON 1: Tromjesečni bruto domaći proizvod, stalne cijene (hilj. KM)

    Izvor: Federalni zavod za statistiku