U Beogradu održan Okrugli sto na temu ‘Regionalne investicije i statistički pokazatelji ekonomskog razvoja’

150827043.5_xl

Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja „Horizont 2024“ sa Republičkim zavodom za statistiku Republike Srbije, Agencijom za statistiku BiH i NVO Evropski pokret Srbija organizirao je Okrugli sto na temu „REGIONALNE INVESTICIJE I STATISTIČKI POKAZATELJI EKONOMSKOG RAZVOJA“. Agendu je moguće preuzeti ovdje.

 

Okrugli sto otvorio je dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije, koji je istakao da je ovaj skup priprema za međunarodnu/regionalnu konferenciju koja je u planu da se održi slijedeće godine, a koja će se, između ostalog, baviti temama nacionalnih i regionalnih investicija, statistike, berzi, bankarskog sektora, tržišta rada, obrazovanja, zajedničkog nastupa u izradi i implementacji projekata vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, kao i ostalim mogućnostima regionalnog povezivanja i razvoja. Regionalna saradnja je temeljni okvir za razvoj država regiona. Regionalnim uvezivanjem se otvara mogućnost zajedničkog djelovanja u cilju privlačenja investicija i bržeg ekonomskog razvoja.
 
Regionalna saradnja je okvir za razvoj država regiona kojom se otvara mogućnost zajedničkog djelovanja u cilju privlačenja investicija i bržeg ekonomskog razvoja.

 
ZAKLJUČCI:

 1. Okrugli sto je uspješno identifikovao prioritetne teme moguće buduće konferencije o regionalnoj saradnji koja će se održati u 2017. godini;
 2. Prioritetna saradnja je fokusirana na razvoj statistike, unapređenje investicionog ambijenta u regionalnom smislu i razvoj finansijskog tržišta;
 3. Okrugli sto je iznio čvrste argumente da je regionalna saradnja i planiranje ključni preduslov podizanja nivoa potencijalnog outputa, odnosno ukupne ekonomske aktivnosti i prevazilaženja ograničenja na tom planu;
 4. Okrugli sto je istakao poseban značaj uporedive i kvalitetne statistike bez koje nema uspješnih politika, razvoja i monitoringa tih politika;
 5. Okrugli sto je iznio čvrste argumente o povezanoj ulozi statistike i razvoja finansijskog tržišta i stvaranju investicionog ambijenta. Finansijska tržišta donose odluke na složenim kalkulacijama rizika koje nisu moguće bez zvanične statistike u svim njenim dijelovima posebno u nacionalnim računima;
 6. Prostor za regionalne saradnje (infrastrukturne, industrijske, kao i trgovinske) je izuzetno veliki jer su regionalni vrijednosni lanci još uvek daleko od nivoa koji je bio dostignut u bivšoj Jugoslaviji;
 7. Oportunitet za razvoj finansijskog tržišta i saradnja na tom planu je izuzetno velika;
 8. Okrugli sto je izneo čvrste argumente i iskustva o neophodnosti saradnje u oblasti priprema Popisa 2021. Istaknuto je da je uporedivost Popisa i međunarodni imperativ dok opšti stepen razvoja regiona upućuje na sličnu tehnologiju i metodologiju;
 9. Okrugli sto je iznio važne argumente u oblasti statistike obrazovanja koja profiliše tržište rada kao jednog od krupnih faktora ekspanzije investicija;
 10. Okrugli sto je prepoznao veliku mogućnost zajedničkog delovanja na apliciranju za fondove EU radi razvoja zvaničnih statistika, institucija i institucionalnih kapaciteta;
 11. Okrugli sto je prepoznao važnost povezivanja civilnog sektora i zvaničnih institucija države na planu razvoja i privlačenju međunarodnih fondova;
 12. Okrugli sto je istakao prelomni momenat u razvoju zvaničnih statistika na liniji razvoja evropskih statistika i evropske strategije razvoja zvanične statistike. Aktuelna paradigma zvanične statistike je nastojanje da se pomjeri težište u izvorima podataka ka maksimalnom korišćenju administrativnih baza i registara kao i razvoju fundamentalnih registara i evidencija pod novom zvaničnom ulogom nacionalnih statističkih institucija kao metodoloških i kontrolnih unifikatora (ujedinitelja);
 13. Okrugli sto je prepoznao glavne rizike i determinante regionalnog razvoja i mogućnost njihovog ublažavanja kroz regionalnu saradnju;
 14. Okrugli sto je prepoznao posebnu važnost tržišta rada i povećanja dinamičnosti zapošljavanja mladih u čemu je vrlo važno korišćenje međunarodnih finansijskih programa u tom napretku;
 15. Nastavak foruma ove vrste (okrugli stolovi ili konferencije) je potreban i identifikovane su sledeće teme za naredne skupove slične vrste:
 16. Izrada web portala koji bi uređivao pitanja ovog okruglog stola i budućih sličnih zajedničkih događaja.

 

Dogovoreno je da se izdari zajednički web portal koji će pružati informacije o organizaciji, ciljevima i značaju ovog pokreta. S obzirom da je u planu održavanje Međunarodne konferencije u 2017. godini, učesnici Okruglog stola nakon svojih izlaganja i razmjene informacija došli su do zaključka da je određenim temama potrebno posvetiti više pažnje, a to dovodi do ideje da se organizuje okrugli sto koji će obuhvatiti teme statistički poslovni registar, IPA programi i tržište rada, javne finansije, preduslovi za razvoj berze, akcijskog kapitala i inicijalne javne ponude, te poseban okrugli sto na temu informacioni sistemi u službi političkih donosilaca odluka.
Planirano je da na konferenciji učestvuju predstavnici vladinog, nevladinog i poslovnog sektora iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Turske, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Bugarske. Dogovoreno je da se izradi i zajednički web portal koji će pružati informacije o organizaciji, ciljevima i značaju ovog projekta.

 
UČESNICI

Na konferenciji su bili prisutni predstavnici vladinih institucija, nevladinog sektora i poslovnog sektora

 

1. Uvodna riječ
dr Miladin Kovačević, direktor, Republički zavod za statistiku (RZS)
2. Programiranje statističkog rada u Agenciji za statistiku BIH (prezentacija)
mr Velimir Jukić, direktor, Agencija za statistiku BIH
3. Kvalitet u statistici – doprinos razvoju (prezentacija)
dr Radmila Čičković, direktor, Republički zavod za statistiku Republike Srpske
4. Popis stanovništva i popis poljoprivrede (prezentacija)
Snežana Lakčević, pomoćnik direktora, RZS
5. Pregled stanja i mogućnosti razvoja zvanične statistike obrazovanja (prezentacija)
mr Miljan Popić, zamjenik direktora, Agencija za statistiku BIH
6. Poslovni statistički registar (prezentacija)
Fadil Fatić, zamjenik direktora, Agencija za statistiku BIH
7. Statistički poslovni registar (prezentacija)
Dragica Obradović, RZS
8. Iskustva RZS u pripremanju odgovora na Upitnik za članstvo Republike Srbije u EU (prezentacija)
Kristina Pavlović, RZS
9. Značaj ekonomskog planiranja u kontekstu ispunjavanja obaveza za EU
Emir Demirović, pomoćnik direktora, Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BIH
10. Ekonomsko-socijalna pozicija BiH
Emir Demirović, pomoćnik direktora Derekcija za ekonomsko planiranje BiH
11. Iskustva u korišćenju IPA programa i drugih međunarodnih fondova za razvoj zvanične statistike (prezentacija)
Jelena Budimir, RZS
12. Korištenje IPA programa
Damir Dizdarević, pomoćnik ministra, Ministarstvo civilnih poslova BIH
13. Saradnja Narodne banke Srbije i RZS u razvoju statistike državnih finansija i izveštavanje o prekomernom deficitu (prezentacija)
Vesna Simonović, RZS
14. Uloga Centralne banke BIH u razvoju statistike vladinih finansija (prezentacija)
Milica Krajišnik, Centralna Banka BIH
15. Svetska kretanja i regionalne perspektive (prezentacija)
dr Miladin Kovačević, RZS
16. Značaj i mogućnost investiranja i razvoja tržišta vrednosnih papira (prezentacija)
dr Branko Hinić, Narodna banka Srbije
17. Postinvesticiona podrška stranim investitorima kao generator većeg priliva FBI (Foreign Bosnian Investments) – najbolja iskustva i prakse (prezentacija)
dr Maida Bećirović, pomoćnik direktora, Direkcija za unapređenje stranih investicija u BIH (FIPA)
18. Povezivanje berzi u regiji – postojeći projekti, mogućnosti i ograničenja
Milan Božić, direktor, Banjalučka berza (BLSE); dr Tarik Kurbegović, direktor, Sarajevska berza (SASE); Siniša Krneta, direktor, Beogradska berza (BSE)
19. Uloga nevladinih organizacija u podsticanju saradnje i ekonomskog razvoja u regiji (prezentacija)
Azra Bećirević, Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja (Horizont 2024)