U Sarajevu održana promocija ‘Regionalnog foruma za tržište, investicije i statistiku’

Promocija projekta ”Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku” danas je u Sarajevu okupila desetine predstavnika vladinih institucija, nevladinih organizacija, poslovnog sektora iz regije i međunarodnih institucija u BiH.

Forum je otvorio direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić koji je istakao zadovoljstvo činjenicom da se nastavlja raditi na unapređenju regionalne saradnje uz napomenu da sve zemlje iz regiona zajedničkim nastupom mogu biti značajno konkurentnije na evropskom i svjetskom tržištu.

Mišljenja je kako sve zemlje pojedinačno predstavljaju male ekonomije, ali udruženim snagama u mogućnosti su ostvariti mnogo bolje rezultate.

Prvi panel čija je tema Značaj i uloga Foruma TIS za regionalni razvoj i najava aktivnosti za 2017. godinu, počeo je diskusijom o trenutnom stanju zemalja iz regiona, aktivnom povezivanju vladinih institucija, nevladinih organizacija, poslovnog sektora, te predstavljanju dosadašnjih rezultata.

Forum je zamišljen da se traže odgovori kako popraviti trenutno stanje, te kako unaprijediti saradnju koja će dovesti do pozitivne klime i ulaganja u zemlje iz regiona.

Promocija će biti nastavljena drugim tematskim panelom, na kojoj će učesnici izlagati prezentacije o statistici, regionalnoj saradnji, značaju NVO sektora…

Među govornicima bili su direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić sa temom ”Uloga i značaj zvanične statistike u razvoju ekonomije BiH i unapređenju regionalne saradnje”, direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije Miladin Kovačević sa temom ”Značaj statistike za regionalnu saradnju”, ispred Ministarstva civilnih poslova Elvir Hadžiomerović, zatim predsjednik Upravnog odbora Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja ”Horizont 2024” Senad Tafro sa temom ”Platforma aktivnosti Foruma TIS i uloga NVO sektora, direktor Sarajevske berze (SASE) Tarik Kurbegović sa temom ”Uvezivnje regionalnih berzi Balkana”, ispred Republičkog zavoda za statistiku Radosav Savanović sa temom ”Regionalna saradnja – regionalni razvoj, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Eldin Mehić sa temom ”Industrijska inovacijska politika i izazovi regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana, zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Fadil Fatić sa temom ”Statistički pokazatelji regionalne trgovine i ulaganja u okviru Strategije JIE2020”, generalni sekretar Agencije za promociju stranih investicija (FIPA) Maida Bećirović sa temom ”Regionalna saradnja i priliv stranih investicija”, ekspert Aida Omerović sa temom ”Regionalni poslovni registar i konferencija investicija”, šef Odsjeka u Centralnoj banci BiH, sekretar za podršku CB Ervin Zolić sa temom ”Makroekonomski pokazatelji regije i bankarski sektor”, direktor Plan B Hasnija Zulić sa temom ”Fondovi EU i regionalne investicije” i predsjednik Centra za podršku demokratije i ekonomskog razvoja Azra Bećirović sa temom ”Prezentacija web portala Foruma TIS”.

(Izvor: Armin Berbić/Horizont 2024)