U Sarajevu održana redovna godišnja Skupština Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja ‘Horizont 2024’

Evropska unija regionalnu saradnju tretira kao ključni princip za političku stabilnost, sigurnost i ekonomski razvoj regiona. Tako se regionalnom saradnjom približavamo EU i njenim standardima da bi postigli što bolje uslove za pridruživanje – izjavio je danas u Sarajevu predsjednik UO Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024” Senad Tafro.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini Saveza “Horizont 2024” Tafro je dodao da kao države pojedinačno imamo ograničene potencijale, dok zajedničkim nastupom kao regija možemo postati konkurentniji i imati puno veće šanse u globalnoj tržišnoj utakmici. Također, možemo bolje iskoristiti naše potencijale i postati interesantniji stranim investitorima.
Skupština je bila prilika da se prezentiraju dosadašnje aktivnosti i aktuelni projekti među kojima je istaknut međunarodni projkat “Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku –TIS” koji naročito potencira, pored saradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija i privatnog sektora, saradnju na regionalnom nivou.

Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024” ima 32 članice i djeluje na prostoru BiH i inostranstva. Misija Saveza je da pruža podršku u razvoju demokratskog društva u vidu aktivnosti i projekata koji promovišu toleranciju, jednakost, saradnju, slobodnu razmjenu ideja.

– Zamisao je da Savez funkcioniše kao prepoznatljiv međunarodni nevladin centar usmjeren ka pružanju podrške naučnim i stručnim aktivnostima ekonomskog i socijalnog razvoja zajednice, te javnog i privatnog sektora – kazao je predsjednik Skupštine Centra za podršku demokratije i ekonomskog razvoja Armin Berbić.

(Izvor: Fena/Video: Hayat TV)