Udruga “Lovor” Mostar

 
Puni naziv udruženja: Udruga “Lovor” Mostar
Skraćeni naziv udruženja: /
Adresa: Franjevačka 11, 88000 Mostar
Telefon: 063/059-500
Fax: /
E-mail: lovor.mo@gmail.com
Web site: /
O UDRUZI:
UG “LOVOR” je osnovano 2009. godine i bavi se ekologijom, obnovljenim izvorima energije, antikorupcijom, promocijom i zaštitom ženskih prava, ranjivim kategorijama, lobiranjem i zagovaranjem. Radimo sa mladima i volonterkama/ima, te i sami jako puno volontiramo i pomažemo drugim organizacijama, naročito organizacijama koje rade sa osobama sa invaliditetom.