Centar za razvoj civilnog društva u BIH

 crcdbihDoboj
Puni naziv udruženja: Centar za razvoj civilnog društva u BIH
Skraćeni naziv udruženja: CRCDBIH
Adresa: Nemanjina broj 60/1, 74000 Doboj
Telefon: +387 53 227 238
Fax: /
E-mail: crcdbih@hotmail.com
Web site: www.crcd-bih.com
Centar za razvoj civilnog društva  u BIH (CRCDBIH) je registrovan u Ministarstvu Pravde BIH, broj 08-07-1- 500/09 od 09.06..2009 godine i djeluje na području  čitave BIH.

Naša vizija je BiH kao punopravni član EU. Svjesni smo da je za ovo potrebno mnogo truda i vremena, ali  mi i želimo da sa svoje pozicije damo bar mali doprinos  u ostvarenju ovog cilja.

Misija: Udruženje  djeluje  na  stvaranju i promociji ljudskih prava, borbi protiv korupcije  krož mrežu ACCOUNT , pružanju savjeta pojedincima i organizacijama čija su prava povrijeđena,  zaštiti i unapređenju životne sredine izradi i izdavanju informativno-analitičkog materijala čime doprinosimo jačanju pravne države.

Udruženje realizuje sledeće projekte:  Besplatna pravna pomoć  invalidnim i i nepokretnim licima, Besplatna  pravna pomoć i savjetovanje u porodičnim sporovima u kojima se pojavljuju djeca, Antikorupcijske mreže ACCOUNT  FOG-2, (partner u projektu)  Watch dog tim;  Monitoring zapošljavanja  u Javnim institucijama i  Monitoring procesuiranja slučajeva korupcije.

Članica je sledećiih mreža/saveza;  Antikorupcijska  Mreža ACCOUNT, Mreža Pravde BIH, Mreža za izgradnju Mira, Mreža Globalnog sporazuma u BiH, Građani za evropu , Mreža za ruralni razvoj itd.

Bečirović Esad, predsjednik