Udruženje evaluatora u Bosni I Hercegovini

 Evaluatori
Puni naziv udruženja: Udruženje evaluatora u Bosni I Hercegovini
Skraćeni naziv udruženja: Eval u BiH
Adresa: Marka Marulića 2C, 71000 Sarajevo
Telefon: /
Fax: /
E-mail: contact@bheval.com
Web site: www.bheval.com
Udruženje  je osnovano da služi široj zajednici zainteresovanih za razvoj evaluacione teorije i prakse kao jedno od ključnih sredstava za razvoj kulture odgovornosti i transparentnosti unutar BH društva. Udruženje služi kao središte ili podrška prije svega profesionalcima u evaluaciji, zatim vladi i civilnom sektoru, omogućavajući razmjenu znanja i dobre prakse kako unutar tako i izvan države. Na polju evaluacije, udruženje  promovira: profesionalni razvoj , pristup znanju i informacijama i zastupanje odgovornosti.Glavni ciljevi udruženja su:

  • Promoviranje teorije i prakse, upotreba i razumijevanje monitoringa i evaluacije.
  • Jačanje profesionalizma unutar područja monitoringa i evaluacije.
  • Povezivanje stručnjaka i organizacija kako bi se povećala društvena baza znanja monitoringa i evaluacije.
  • Promoviranje evaluacije kao sredstva za efektivnost i odgovornost
  • Uključivanje različitih grupa iz nevladinog, vladinog i akademskog sektora u diskusije o evaluaciji.

Promoviranje povezivanja aktivnosti monitoringa i evaluacije sa budžetima na različitim nivoima vlade.