Udruženje “Centar za lokalni razvoj i dijasporu”

cldd
Puni naziv udruženja: Udruženje „Centar za lokalni razvoj i dijasporu"
Skraćeni naziv udruženja: CLRD
Adresa: Registrovano na: Rade Radića 139, 78 000 Banja Luka,BiH; Kancelarija koordinatora: Branilaca BiH, bb 79 280 Ključ, BiH
Telefon: +387 37 660 154
Fax: +387 37 660 154
E-mail: sefika.muratagic@cldd.org; info@cldd.com
Web site: www.cldd.org

Centri  za lokalni razvoj i dijasporu u Bosni i Hercegovini,  djeluju kao poluvladina organizacija od 2004. godine, sa ciljem razvoja lokalnih zajednica, sa akcentom na uspostavu komunikacije sa našim građanima u dijaspori, te podrške njihovim ulaganjima u lokalne zajednice, kao i njihovoj  integraciji u zajednice, nakon dobrovoljnog povratka. Od  augusta 2013. godine registrovani smo kao Nevladina organizacija, na nivou BiH, sa kancelarijama, podružnicama koje djeluju u Ključu, Banja Luci, Srebrenici i Ilijašu. Na osnovu prakse i naučene metodologije, u radu kao poluvladina organizacija, koja je djelovala uz podršku Uprave grada Štokholma i Općina u kojima su djelovale kacelarije, CLDD/CLRD od 2013.godine, nastavlja svoj rad, kroz niz aktivnosti i projekata podrške i pomoći raseljenim, izbjeglim i povratnicima u lokalnoj zajednici, kao i sa našim građanima u dijaspori.

CLDD kancelarije u svom svakodnevnom radu  sa klijentima  pruža  sljedeće usluge:
1. Rad u lokalnim zajednicama:
a)svakodnevni informativno – savjetodavni rad, i logistička podrška klijentima u kancelarijama (pisanje zahtjeva, molbi, aplikacija, pomoć kod  pribavljanja potrebne dokumentacije)
b). Edukacije na različite teme (informatički kursevi, edukativne radionice za djecu i omladinu, medicinski pregledi starijih stanovnika, edukacije za poljoprivredne proizvodjače, inkluzija i slično)
c). Infrastrukturni projekti
d). Humanitarne aktivnosti
e). Razvoj poljoprivrede

2. Rad sa našim građanima u dijaspori:
 CLDD ima specifičnu metododlogiju rada sa našim građanima u dijaspori. Putem Saveza, Udruženja, KUD –ova i individualno imamo kvalitetno uspostavljenu mrežu komunikacije sa našim građanima u dijaspori. Uspostava veze, pomoć i podrška za rješavanje njihovih potreba i problema u Bosni i Hercegivini uspostavlja se putem telefona, interneta, ili direktno u kancelarijama prilikom njihovog boravka u BiH, i svim drugim oblicima komunikacije. Evidencija  komunikacije i podrške sa pojedincima koji se eventualno žele dobrovoljno vratiti ili investirati u BiH, vodi se putem elektronskih dnevnika, i održava se kontinuitet rada  sa klijentima.