Udruženje Centar za napredne tehnologije, edukaciju i savjetovanje The regional BIM Market

 
Puni naziv udruženja: Udruženje Centar za napredne tehnologije, edukaciju i savjetovanje The regional BIM Market
Skraćeni naziv udruženja: MR BIM
Adresa: 71000 Sarajevo
Telefon: 033/668-757
Fax: /
E-mail: info@cadplus.ba
Web site:
O UDRUŽENJU Udruženje BIM MARKET registrovano je u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine 31.03.2015. godine.

CILJEVI UDRUŽENJA:
Promovisanje ekonomskog razvoja u svrhu uvođenja naprednih tehnologija na području Bosne i Hercegovine i regije kroz edukaciju i savjetovanje u skladu sa Zakonom; zalaganje za uvođenje i poštovanje Zakonske regulative kojom se regulišu sveobuhvatni procesi u industriji građenja kao i primjeni obnovljivih izvora energije u cijeloj Bosni i Hercegovini i njeno usklađivanje sa relevantnim Europskim Direktivama i svjetskim standardima; rad na edukaciji i savjetovanju putem savremenih tehničkih pomagala, u skladu sa Zakonom; očuvanje okoliša i promovisanje zdravog društva; savjetovanje pri izradi i izrada regulacionih planova i druge prateće dokumentacije, u skladu sa Zakonom; izdavanje biltena, brošura, letaka, plakata i drugih promotivnih materijala u vezi sa ciljevima i djelatnostima Udruženja, u skladu sa Zakonom; saradnja sa organizacijama i javnim ustanovama, institucijama, udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave istim ili sličnim djelatnostima.