Udruženje poslodavaca općine Kakanj

upok
Puni naziv udruženja: Udruženje poslodavaca općine Kakanj
Skraćeni naziv udruženja: UPOK
Adresa: ul. Alije Izetbegovića 123 (zgrada Općine, sprat III), 72240 Kakanj, BiH
Tel/Fax: +387 32 771 822
Mob: +387 60 345 26 96
E-mail: upok.kakanj@gmail.com
Web site: www.upok.ba
VIZIJA

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj osnovano je u aprilu 2015. godine od strane 25 renomiranih preduzeća koja imaju sjedište na području općine Kakanj. Udruženje djeluje kao nevladina, neprofitna organizacija i u međuvremenu je stalno povećavalo broj svojih članova. Djelujemo na na principu dobrovoljnog učlanjenja privrednih subjekata koji su u većinskom privatnom vlasništvu.

Vizija Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je usmjerena na uređenje i kontinuirano poboljšanje uslova poslovnog okruženja, sa fokusom na:
• stvaranje stimulativng i podsticajnog poslovnog ambijenta;
• rasterećenje poslodavaca;
• suzbijanje sive ekonomije;
• poboljšanje likvidnosti;
• smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta poslodavcima.

MISIJA

Misija Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj  je djelovanje u pravcu stvaranja pozitivnog i stimulativnog poslovnog ambijenta, privlačenja domaćih i stranih investitora, zaustavljanja trenda smanjenja broja nezaposlenih i postepenog povećanja u realnom sektoru.

Zalažemo se za smanjenje stope doprinosa i poreza, finansijsku disciplinu, ukidanje rada na crno, smanjenje i ukidanje parafiskalnih nameta, rješavanje unutrašnje nelikvidnosti.

Svrha udruživanja i okupljanja privrednika u Udruženje je organizovan nastup prema nadležnim državnim organima, omasovljavanje poduzetništva i razvoja istoga, te pružanje stručne i svake druge pomoći članovima Udruženja u njihovom radu.