Udruženje za podršku istraživanju i razvoju tržišta i konkurentnosti

irtikSarajevo
Puni naziv udruženja: Udruženje za podršku istraživanju i razvoju tržišta i konkurentnosti
Skraćeni naziv udruženja: IRTIK
Adresa: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: /
Fax: /
E-mail: /
Web site: /

Udruženje za podršku istraživanju i razvoju tržišta i konkurentnosti-IRTIK je nevladina, neprofitna organizacija, i djeluje na području Bosne i Hercegovine.
Rad udruženja fokusira se na kreiranje ambijenta za uspješan rast I razvoj bosanskohercegovačkog tržišta, kao i na realizovanje istraživanja koja se bave trenutnim stanjem tržišta  i konkurentnosti BiH, kao i sa projektima koji za cilj imaju podršku razvoja ovih oblasti, koje su ključne za ekonomski razvoj i prosperitet BiH. Naš rad stremi pružiti podršku razvojnim projektima u BiH na putu ka uspostavljanju konkurentne I stabilne pozicije na svjetskom ekonomskom tržištu, što je i naša konačna vizija. Također,  stavlja se akcenat na učestvovanje, pomoć I saradnju pri implementacija projekata NATO-a i EU, koji bi pomogli BiH pri ostvarenju ovih ciljeva, te njenom putu ka integracijama te harmonizaciji propisa, .
Naši ciljevi su:

  • pomoć i podrška u istraživanju i razvoju tržišta i konkurentnosti, u skladu sa Zakonom;
  • rad na izradi i provođenju strategija, projekata i programa koji imaju sa cilj povećanje konkurentnosti i prilagođavanje bosanskohercegovačke privrede zajedničkom tržištu Evropske Unije i projekata koji imaju za cilj  priliv stranih investicija;
  • rad na implementaciji projekata koji imaju za cilj podršku stabilnosti i funkcionalnosti  slobodnog tržišta,  politike i prava konkurencije u Bosni i Hercegovini u svrhu usaglašavanja sa propisima i praksom Evropske Unije;
  • rad i pomoć u implementaciji projekata koji doprinose stvaranju povoljnijeg okruženja za održiv ekonomski rast i promociji značaja inovacija na tržištu;
  • rad na izradi i provođenju strategija, projekata i programa koji imaju sa cilj povećanje konkurentnosti i prilagođavanje bosanskohercegovačke privrede zajedničkom tržištu Evropske Unije i projekata koji imaju za cilj  priliv stranih investicija;