Udruženje žena “Orhideja”

 
Puni naziv udruženja: Udruženje žena “Orhideja”
Skraćeni naziv udruženja: /
Adresa: Kralja Tomislava b.b., Stolac 88360, 75350 Srebrenik
Telefon: 036/854-647
Fax: 036/854-647
E-mail: ugorhideja@yahoo.com
Web site: www.orhideja.org
O UDRUŽENJU Udruženje “Orhideja” osnovano je prije osam godina. Njegova misija je, objašnjava predsjednica udruženja Minva Hasić, osnaživanje žena kroz edukaciju i razvoj vještina, te razvijanje kolektivne svijesti o zajedničkom radu i razvoju zajednice u kojoj živimo. Hasić ističe da ne postoji poseban razlog zbog kojeg se odlučila angažovati u Udruženju do toga da bi svaka žena na svijetu trebala raditi na sebi i svojim primjerom animirati ostale da budu hrabre, odvažne i ustrajne.