Strana ulaganja u Bosni i Hercegovini

 

Prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH strana direktna ulaganja (SDU) su u tri kvartala 2014. godine iznosila 208,46 mil. KM što je 7,9% više u poređenju sa istim periodom u prošloj godini. Od ovoga iznosa 105,8 mil. KM se odnosi na ulaganje u oblast proizvodnje el.energije, tačnije u ulaganje u EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari što je ujedno i glavni razlog povećanja ulaganja. Prema zadnjim podacima Centralne banke BiH strana ulaganja u prvom polugodištu 2014. godine iznose 492,7332 mil. KM i ovaj je iznos manji za 13,5% u odnosu na ulaganja u istom periodu prošle godine. Neto finansijska aktiva je negativna i iznosi 13,5 mil. KM (ulaganje u inostranstvo iz BiH), a finansijska pasiva 468,1 mil. KM, tako da direktne investicije u BiH iznose 492,73 mil. KM (aktiva i pasiva).

 

 
Najznačajnija ulaganja po zemljama u prva tri kvartala u 2014. godini odnose se na:

  • UK 106,1 mil KM
  • Holandija 104,3 mil KM
  • Kuvajt 21,9 mil. KM
  • Italija 17,4 mil. KM
  • Hrvatska 8,7 mil. KM
  • S. Arabija 6,2 mil. KM

Najveća povlačenja, odnosno smanjenje kapitala odnosi se na:

  • Srbija -38,2 mil. KM
  • Luksemburg -30 mil KM
  • Slovenija -8,7 mil. KM
Pored već spomenutog ulaganja u oblast proizvodnje koja učestvuje sa više od 50%, novo registrovani uloženi strani kapital je značajan u oblasti trgovine gdje učestvuje sa 28,6%, oblast bankarstva i finansija, učestvuje sa 4%, a oblast usluga sa 14,4%.

 
Izvor: Direkcija za ekonomsko planiranje