VIDEO: Međunarodna konferencija o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja

U Hotelu Holiday u Sarajevu 06., 07. i 08. novembra 2017. godine će biti održana Međunarodna konferencija o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja u organizaciji Saveza nevladinih organizacija Horizont 2024, Agencije za statistiku BiH, Sarajevske berze, Vanjskotrgovinske komore BiH, Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH i drugih partnera iz regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Turska) i EU.

Ovo je prva konferencija u regiji koja podržava i afirmiše saradnju vladinih institucija, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora i nevladinih organizacija u cilju planiranja i saradnje u realizaciji regionalnih projekata u oblastima razvoja tržišta kapitala, rada, roba i usluga, razvoja zvanične statistike, promocije mogućnosti regionalnog investiranja i slično.

Konferencija ima četiri panela:

– Panel tržište
– Panel investicije
– Panel statistika i
– Panel istraživanje i razvoj.

Među govornicima se izdvajaju dr. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH, Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije, mr. Velimir Jukić, direktor Agencije za statistiku BiH, dr. Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze (SASE), dr. Bruno Bojić, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, doc. dr. Maida Bećirović, generalni sekretar Agencije za promociju stranih investicija (FIPA), Senad Tafro, predsjednik Upravnog odbora Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024” i drugi.

Više informacija možete pronaći na web stranici: www.forumtis.net ili na portalu Inreformator.ba. Za sva dodatna pitanja smo Vam na raspolaganju putem e-maila: info@forumtis.net ili telefona: + 387 33 217 391.

(Izvor: Horizont 2024)